Facility management

Als verlengstuk van de projecten kan Indec het facility management verzorgen. De nadruk ligt bij Indec op het beheer van infrastructuur, gebouwen en installaties, aangevuld met het technisch onderhoud en facilitair project management (bijvoorbeeld ondersteuning bij bedrijfsinterne reorganisaties).